ORGANIGRAMA ADMINSTRATIU

Francisca Bauzà Garí

 • Secretaria-Intervenció
 • Correu electrònic: secretaria@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002 - 971857001

Esperança Vanrell Far

 • Comptabilitat
 • Correu electrònic: evanrell@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002 - 971857001

Margalida Nadal Riera

 • Obres i Cadastre
 • Cementiri
 • Arxiu Municipal
 • Correu electrònic: mnadal@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002 - 971857001

Antònia Pol Cantallops

 • Tresoreria
 • Educació
 • Sanitat
 • Correu electrònic: apol@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002 - 971857001

Antònia Llompart Quetglas

 • Biblioteca
 • Cultura
 • Fires i Festes
 • Joventut
 • Correu electrònic: arxiu@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002 - 971857001

Xisca Rosselló Martorell

 • Registre
 • Guals
 • Plusvàlues
 • Correu electrònic: frossello@ajllubi.net
 • Telèfon: 971522002 - 971857001

Joan Bauzà Guardiola

 • Policia Auxiliar
 • Telèfon: 971522002 - 971857001 - 628529759
 • Correu electrònic: policia@ajllubi.net

Diego Amor Lara

 • Policia Auxiliar
 • Telèfon: 971522002 - 971857001 - 628529759
 • Correu electrònic: policia@ajllubi.net